Žbuke X-Ray & Metal

Žbuke X-Ray i Metal

Žbuke X-Ray i Metal za upotrebu u prehrambenoj industriji .

Zašto se koriste plave mrlje?

Plave HACCP zakrpe su obavezne u ugostiteljstvu i prehrambenoj industriji. Plave mrlje se mogu otkriti i stoga ih je lakše prepoznati ako upadnu u hranu.