Detektori dima

Detektori dima

Detektor dima otkriva samo dim. Ako se izmjeri previše dima, detektor će dati alarm. Detektori dima nisu obvezni u Nizozemskoj, za razliku od brojnih zemalja oko nas, poput Engleske i Francuske. Istina je da novoizgrađene kuće (od 2003.) moraju biti standardno opremljene detektorom dima. Uz detektore dima u ponudi imamo i detektore ugljičnog monoksida i detektore topline

Od 1. srpnja 2022. detektor dima obavezan je u svakom domu. Ova obveza postoji za novoizgrađene kuće od 2003. godine, ali nova zakonska regulativa kaže da se na svakom katu u postojećim kućama mora postaviti i detektor dima .