Dijabetes

Sve za samokontrolu glukoze. Početni setovi nadopunjeni test trakama, lancetarima tako da sami možete jednostavno provjeriti razinu glukoze u krvi.

Sve radi jednostavno. Jasna objašnjenja i videozapisi za podršku. Međutim, ako i dalje imate pitanja o korištenju mjerača glukoze, možete nas jednostavno kontaktirati putem chata, WhatsApp-a, e-pošte i naravno također telefonom.